DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Фонди

Recently Added

 • Кутек, Т. Б.; Вовченко, І. І. (Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2022)
  У навчальному посібнику «Основи теорії і методики спортивної підготовки» викладено теоретичні аспекти спортивної підготовки спортсменів. Посібник рекомендується для здобувачів вищої освіти, викладачів факультетів фізичного ...
 • Бурчак, Ліана Володимирівна; Бурчак, Тетяна Станіславівна (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2023)
  У статті висвітлено питання інноваційної діяльності майбутнього педагога в умовах сучасного освітнього простору. У сучасному освітньому просторі стрімко відбуваються глобалізаційні процеси, переосмислення традиційних ...
 • Андросенко, Артем Олександрович (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2023)
  У статті висвітлено основні питання інноваційних технологій навчання у розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів трудового навчання і технологій.Проблема розвитку інноваційної освіти та впровадження освітніх ...
 • Жула, В. П. (Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2021)
  У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти викладання волейболу на основі сучасних знань про рухову діяльність студентів. Викладено методику навчання основним технічним елементам ...
 • Жула, В. П. (Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2021)
  У навчально-методичному посібнику узагальнено теоретичні данні для вивчення дисципліни СПУ волейбол, а саме історичні аспекти розвитку волейболу в світі та в Україні; основні поняття та зміст різних видів підготовки у ...

View more