IRHlukhivNPU

Репозитарій накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових праць професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету

The repository accumulates, stores, distributes and provides access to scientific works of the University's faculty, staff and students

Матеріали для розміщення у репозитарії надсилаються на адресу biblioteka@gnpu.edu.ua

Положення про Інституційний репозитарій Глухівського НПУ ім О.Довженка

Інструкція з реєстрації користувачів та розміщення матеріалів у репозитаріЇ

Авторський договір

Фонди

Recently Added

View more